Zaštita ugleda tužioca u odnosu na novinske članke o njegovom radu – Presuda u slučaju Lavrik protiv Rumunije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaštita ugleda tužioca u odnosu na novinske članke o njegovom radu

Presuda u slučaju Lavrik protiv Rumunije1)

(Predstavka br. 22231/05)
14. januar 2014.

1. Osnovne činjenice
Podnositeljka predstavke Elena Lavrik (Lavric), rumunska je državljanka, rođena 1951. godine. U profesionalnom svojstvu tužioca povela je krivične postupke pred lokalnim sudovima protiv A. B. zbog davanja lažnih izjava i zbog razaranja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)