Zaštita autorskog prava

AUTORSKA I SLIČNA PRAVA

Zaštita autorskog prava

Sama ideja ne uživa autorskopravnu zaštitu, tek materijalizacijom dela u određenoj formi autor stiče punu autorskopravnu zaštitu, a nosilac autorskih imovinskih prava uživa odgovarajuću pravnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)