Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

Procenat umanjenja životne aktivnosti određuje se po završetku liječenja od kada počinje teći zastarni rok za potraživanje naknade štete, dok zastarni rok za pretrpljene fizičke bolove počinje teći od dana prestanka bolova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)