Zastarevanje izvršenja jedinstvene kazne

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zastarevanje izvršenja jedinstvene kazne

Jedinstvena kazna za krivična dela u sticaju predstavlja osnov za utvrđivanje roka zastarelosti i sledstveno tome zastarevanje izvršenja jedinstvene kazne počinje da teče od dana kada presuda kojom je izrečena jedinstvena kazna postane pravnosnažna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)