Zastarelost zahteva za naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost zahteva za naknadu štete

Zahtev za naknadu štete u parničnom postupku zastareva u subjektivnom roku od tri godine od kada je oštećeni saznao za štetu i lice koje je štetu pričinilo, odnosno u objektivnom roku od pet godina od kada je šteta nastala.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)