Zastarelost potraživanja za izvršene komunalne usluge

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za izvršene komunalne usluge

Potraživanja koja se odnose na naknade komunalnih usluga kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastarevaju za jednu godinu, a za potraživanja koja su vezana za pravna lica rok zastarelosti iznosi tri godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)