Zastarelost potraživanja neisplaćivanih iznosa penzije

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja neisplaćivanih iznosa penzije

Penzije jesu povremena potraživanja i njihova neisplata u pripadajućim iznosima predstavlja nezakonit rad nadležnog organa, te oštećeni ima pravo da naknadu štete traži sudskim putem, u subjektivnom roku od tri godine, odnosno u objektivnom roku od pet godina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)