Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od dana kada je oštećeni doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, odnosno u roku od pet godina od dana kad je šteta nastala.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)