Zastarelost naplate poreza i sporednih poreskih davanja

USTAVNO PRAVO

Zastarelost naplate poreza i sporednih poreskih davanja

Pravo poreske uprave na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je utvrđen porez, odnosno sporedno poresko davanje, odnosno u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)