Zaplena imovine koja je najvećim delom bila finansirana zaradom ostvarenom od krivičnih dela bila je srazmerna cilju kome se teži – Odluka Veća u slučaju Abufada protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaplena imovine koja je najvećim delom bila finansirana zaradom ostvarenom od krivičnih dela bila je srazmerna cilju kome se teži

Odluka Veća u slučaju

Abufada protiv Francuske1)

(Predstavka br. 28457/10)
4. novembar 2014.

1. Osnovne činjenice
Podnosioci predstavke su g. Ahmed Abufada (Aboufadda) i gđa Fatima Abufada, rođeni 1946. odnosno 1960. godine; oni su marokanski državljani koji su nastanjeni u Miluzu (Mulhouse) u Francuskoj. Podnosioci predstavke su 1. marta 2005. godine kupili kuću koju su finansirali tako što su platili depozit i uzeli hipoteku. U oktobru 2005. započeta je istraga tokom koje se otkrilo da je sin podnosilaca predstave A. bio umešan u krupne operacije krijumčarenja narkotika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)