Založno pravo

STVARNO PRAVO

Založno pravo

Zalogodavac može osporavati prava založnog poverioca da se namiri vansudskim putem ako u roku od 30 dana od upisa početka namirenja u registar zaloge podnese tužbu sudu i dokaže da poveriočevo potraživanje ili založno pravo ne postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu ili da je dug isplaćen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)