Žalba Upravnom sudu na odluku o prestanku mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu na odluku o prestanku mandata odbornika

Na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku, dopuštena je žalba Upravnom sudu, a pravo na podnošenje žalbe ima svaki odbornik.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)