Zakonski razlog za prestanak radnog odnosa zaposlenom u ustanovi sistema obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Zakonski razlog za prestanak radnog odnosa zaposlenom u ustanovi sistema obrazovanja i vaspitanja

Zaposlenom u ustanovi sistema obrazovanja i vaspitanja prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev direktora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)