Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Na strani optužene ima se smatrati da je nastala zakonska rehabilitacija izrečene uslovne osude iz 2009. godine a ne kao otežavajuća okolnost u smislu njene ranije osuđivanosti, kada je protiv optužene krajem 2013. godine pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela teške krađe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)