Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Kada okrivljeni u vreme proveravanja do 29. 5. 2007. godine i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, nije učinio novo krivično delo, ne smatra se osuđivanim licem jer su nastupile posledice zakonske rehabilitacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)