Zakon o volontiranju – pola decenije primene

UDK: 349.22:331.314(497.11)

ZAKON O VOLONTIRANJU – POLA DECENIJE PRIMENE
Vesna Bilbija, magistar, arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Javno preduzeće „Pošta Srbije“.

Rezime: Zakon o volontiranju Republike Srbije je više od pet godina u primeni. Njegovim donošenjem u pravni sistem se uvodi oblik volontiranja, kao pružanje usluga za opšte dobro ili dobro drugog lica, dobrovoljno i bez naknade i na taj način jasno se definiše razlika u odnosu na radno angažovanje lica na osnovu ugovora o radu i rada van radnog odnosa.
U ovom radu predstavljen je Zakon o volontiranju Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 36/2010) i to: donošenje, regulisanje pojma volontiranja i osnovnih načela, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, pojam korisnika volontiranja, ugovor o volontiranju. U radu su, dalje, predstavljeni propisi za izvršenje zakona, tj. pravilnici doneti od strane ministra za rad i socijalnu politiku. Zatim, pažnja je posvećena dilemama u pogledu pojedinih zakonskih rešenja uz osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o volonterstvu Republike Hrvatske i iskustva u oblasti volontiranja u ovoj republici.

Ključne reči: dugoročno volontiranje, kratkoročno volontiranje, volonter, organizator volontiranja, korisnik volontiranja, ugovor o volontiranju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)