Zakon o rehabilitaciji – Ponavljanje postupka po zahtevu za rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji
Ponavljanje postupka po zahtevu za rehabilitaciju

I u postupku rehabilitacije moguće je ponavljanje postupka kada je predlagač saznao za nove činjenice, odnosno našao i stekao mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)