Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Uvažavanje žalbe zastupnika Republike Srbije protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju lica čija se rehabilitacija traži, kod činjenice da su odredbe zakona o rehabilitaciji u celosti poštovane od strane prvostepenog suda, bilo bi neprihvatljivo sa aspekta nejednakog postupanja suda u istoj stvari s obzirom da su iz identičnih razloga rehabilitovana već dva lica koja su osuđena istom presudom kao i lice čija se rehabilitacija traži.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)