Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Krivično delo iz člana 10. Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države ne spada u grupu krivičnih dela iz člana 5. Zakona o rehabilitaciji za koje se rehabilitacija sprovodi po samom zakonu, već sud ceni da li su delo koje je nekom licu stavljeno na teret kao i izrečena sankcija bili propisani krivičnim zakonodavstvom, kao i da li je postupak u kome mu je izrečena sankcija vođen po pravilima propisanim krivičnim zakonodavstvom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)