Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Princip srazmernosti u odnosu na lice čija se rehabilitacija traži koje je osuđeno zbog kažnjivog dela – podrivanja zadruge na kaznu zatvora i konfiskaciju imovine zbog neisporuke žita čime je izvršio krivično delo iz člana 3. Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ukazuje da li su odluke u postupcima protiv pojedinog lica donete iz ideoloških i političkih razloga.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)