Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Sud koji je odlučivao po zahtevu za rehabilitaciju a potom i o zahtevu za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka rehabilitacije i koji je dozvolio ponavljanje tog postupka ne može se oglasiti mesno nenadležnim za postupanje po zahtevu za rehabilitaciju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)