Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Kada je lice, kao pripadnik jugoslovenske vojske u otadžbini osuđen pravnosnažnom presudom Krivičnog suda u toku 1945. godine na kaznu smrti streljanjem, a u potpunosti je primenjen Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države, u postupku imao branioca, izjavio žalbu, tada nema uslova za rehabilitaciju toga lica shodno članu 1. Zakona o rehabilitaciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)