Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit (član 173a stav 2. u vezi stava 1. ZPPA) kada je prekršajni postupak protiv optuženog zbog prekršaja iz člana 28. stav 2. Zakona o PDV obustavljen pravnosnažnim rešenjem nadležne poreske uprave, koji se odnosi na isti poreski period i iste iznose prethodnog poreza iskazanog u PPPDV, tada je pravilna odluka prvostepenog suda da se radi o presuđenoj stvari i da prema optuženom izrekne presudu kojom se optužba odbija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)