Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Krivično delo ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole

Kada je okrivljeni kao odgovorno lice u svom preduzeću prodao teretno vozilo vlasništvo svog preduzeća na kojem je ustanovljeno založno pravo radi naplate poreza u korist Republike Srbije, time je onemogućio naplatu poreskog duga i tada je izvršilac krivičnog dela ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole iz člana 175. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)