Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
– POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Rešenje o pokretanju postupka ustupanja krivičnog gonjenja okrivljenog stranoj državi shodno članu 52. stav 1. tačka 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, donosi vanpretresno veće po pribavljenom mišljenju javnog tužioca a ne sudija pojedinac.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)