Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ne može se primeniti na lica koja su izvršila krivično delo kao maloletnici, a u vreme pokretanja postupka, odnosno suđenja su navršila 21 godinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)