Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

Sumnja u odluci uvek se tumači u korist izvršioca krivičnog dela bez obzira na njegov uzrast – da li je punoletan ili maloletan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)