Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Obustava postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Obustava postupka prema maloletniku

U situaciji kada maloletniku koji je bio na licu mesta, u vreme kada dete prisutno na licu mesta gađa i uništava svetiljke i oštećuje držače za svetiljke nije stavljena na teret radnja dodavanja kamenja tom drugom licu prisutnom na licu mesta koje gađa, uništava i oštećuje predmete već aktivna radnja gađanja kamenicama svetiljke na mostu, pravilan je zaključak prvostepenog suda da nema dokaza da je maloletnik učinio krivično delo uništenja i oštećenja tuđe stvari u saizvršilaštvu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)