Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Obustava krivičnog postupka (član 78. stav 2. ZM)

Kada kod mlađeg maloletnika nije postojala svest da radnje koje preduzima mogu biti okvalifikovane kao protivpravno ponašanje s obzirom da subjektivna strana podrazumeva umišljaj koji treba da obuhvati sve objektivne elemente bića krivičnog dela koje se njemu stavlja na teret, tada u njegovim radnjama nema elemenata bića krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)