Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izbor vaspitne mere

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izbor vaspitne mere

Prilikom izbora vaspitne mere prvostepeni sud pre svega ceni da li je izrečena mera adekvatna ličnosti maloletnog izvršioca krivičnog dela – psihofizičkom stanju istog i radnji krivičnog dela koje je preduzeo, intelektualnim sposobnostima i njihovom skladu u odnosu na uzrast maloletnika, kao i njegovoj zrelosti, sredini i porodičnim i stambenim prilikama pod kojima maloletnik živi, ponašanju maloletnika, zdravstvenom stanju ali i okruženju sa kojim se druži.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)