Imovinskopravni zahtev prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Imovinskopravni zahtev prema maloletniku

Time što je pobijanim rešenjem maloletnom izvršiocu izrečena pored vaspitne mere pojačan nadzor organa starateljstva i posebna obaveza i to da u okviru sopstvenih mogućnosti naknadi štetu koju je prouzrokovao, ne dovodi se u pitanje realizacija pobijanog rešenja s obzirom da nije doneta odluka o visini imovinskopravnog zahteva oštećenog, već je isti upućen na parnicu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)