Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Kod činjenice da je mal. sada punoletni kritične večeri udario staklenom pivskom flašom kao sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši oštećenog i naneo mu laku telesnu povredu opisanu u medicinskoj dokumentaciji što je i priznao, prilikom donošenja odluke da li će pokrenuti postupak prema tom licu javni tužilac je ovlašćen da ceni sve okolnosti pod kojima je krivično delo učinjeno pa da na osnovu svega oceni i da prema tom maloletniku nije celishodno vođenje postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)