Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kod svake alternativne radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, u izreci presude kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog navedenog krivičnog dela mora biti navedena i posledica izvršenog krivičnog dela u vidu ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)