Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Da bi osuđeni mogao da traži odlaganje stupanja na izvršenje kazne maloletničkog zatvora zbog redovnog školovanja potrebno je da je to potrebno osuđenom zbog završetka školovanja a ne radi polaganja ispita sa prve godine fakulteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)