Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

Kada osuđeni u zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka navede da se obraća sudu kako bi ukazao na propuste koji su učinjeni u vođenju prvostepenog postupka, da prvostepeno veće nije utvrdilo bitne činjenice i dokaze vezane za mišljenje veštaka specijaliste sudske medicine i veštaka hirurga, već da je sudija proizvoljno izveo zaključke koji su doveli do osude, takav zahtev će se odbaciti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)