Zahtev za isplatu trostrukog iznosa uobičajene naknade zbog povrede imovinskog prava autora

AUTORSKO PRAVO

Zahtev za isplatu trostrukog iznosa uobičajene naknade zbog povrede imovinskog prava autora

U zahtevu za isplatu trostrukog iznosa uobičajene naknade zbog povrede imovinskog prava autora, autor nema obavezu da dokazuje prosečnu visinu naknade koju je ostvario od autorskog dela njegovim ekonomskim iskorišćavanjem u dužem periodu, već da dokaže koliku bi naknadu ostvario da je korišćenje predmeta zaštite od strane tuženih bilo zakonito.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)