Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

RADNO PRAVO

Zabrana zapošljavanja drugog lica u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Zabrana zapošljavanja drugog lica u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, ne sprečava poslodavca da vršenje poslova koje je obavljao zaposleni, poveri specijalizovanoj agenciji, jer je to u skladu sa autonomnim pravom poslodavca kao privrednog subjekta da samostalno, prema svojim potrebama, u cilju uštede i racionalizacije i u skladu sa poslovnom politikom odredi način organizacije procesa rada i obavljanja određenih poslova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)