Zabrana preinačenja na štetu optuženog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zabrana preinačenja na štetu optuženog

Zabrana preinačenja na štetu optuženog iz člana 453. ZKP, odnosi se na situaciju kada je izjavljena žalba samo u korist optuženog i tada se presuda ne sme izmeniti na štetu optuženog u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i krivične sankcije, ali se ne odnosi i na situaciju kada se presudom odlučuje o troškovima krivičnog postupka, tj. o paušalnom iznosu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)