Zabrana ponovnog suđenja za isto delo (ne bis in idem)

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zabrana ponovnog suđenja za isto delo (ne bis in idem)

Ukoliko je činjenični opis inkriminisanog događaja dat u optužnom predlogu identičan sa činjeničnim opisom koji je dat u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka koji je pravnosnažno okončan donošenjem rešenja o obustavi prekršajnog postupka zbog nastupanja apsolutne zastarelosti, tada se optužba u krivičnom postupku mora odbiti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)