Zabrana diskriminacije u sudskom postupku

PROCESNO PRAVO

Zabrana diskriminacije u sudskom postupku

Situacija kada je stranka nezadovoljna postupanjem suda, kao i ishodom spora, te smatra da je postupanje i odlučivanje suda u vezi sa ličnim svojstvima stranke, nije diskriminacija, niti sudske odluke, kao ni nalaz i mišljenje sudskog veštaka u tom postupku, ne mogu da budu akti diskriminacije u smislu odredbi Zakona o zabrani diskriminacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)