Zabrana diskriminacije pri zaposlenju

RADNO PRAVO

Zabrana diskriminacije pri zaposlenju

Nema diskriminacije kada za obavljanje određenih poslova, kao što su poslovi direktora školske ustanove, zahtevi radnog mesta prevazilaze uobičajene kriterijume u pogledu organizacionih sposobnosti, odnosa sa drugima, veštine u komunikaciji, bez obzira na postojanje formalno iste školske ili stručne kvalifikacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)