Zabrana bavljenja svojom profesijom – Gouarré Patte protiv Andore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zabrana bavljenja svojom profesijom

Gouarré Patte protiv Andore

(Predstavka br. 33427/10)

Aplikant, Gérard Gouarré Patte, je državljanin Andore. Predmet se odnosi na nemogućnost aplikanta, doktora, da ostvari reviziju kazne koja podrazumeva doživotnu zabranu bavljenja svojom profesijom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)