Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE I ZAKONODAVSTVA, 13 - 17. 11. 2023. Vrnjačka Banja.
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.