Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

Kada se radi o sticanju bez osnova, prilikom odlučivanja o zakonskoj zateznoj kamati treba primeniti zakonsku odredbu o vraćanju “stečenog bez osnova”, koja je imperativnog karaktera i kojom je propisano da nesavestan sticalac mora da vrati glavni dug sa obračunatom zateznom kamatom od dana sticanja, a savestan od dana podnošenja tužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)