VEŠTAČENJE POSLEDICA POVREDA GRUDNOG KOŠA

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 340.66:616.712-001
COBISS.SR-ID 81069065

VEŠTAČENJE POSLEDICA POVREDA GRUDNOG KOŠA
* Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije.

Rezime: Grudni koš je središte kardiorespiratornog sistema (srce, pluća, disajni putevi, velike krvne žile, dijafragma). Kroz grudni koš prolaze i elementi probavnog sistema (jednjak), te osnovni element nervnog sistema (kičmena moždina). Funkciju i zaštitu navedenih sistema omogućava koštano-zglobni sistem pokriven kožom i mišićima. Koštani deo se sastoji od kičme straga te grudne kosti spreda, spojenih rebrima što čini osnovnu strukturu grudnog koša. U njegov sistem ulaze lopatične i ključne kosti (elementi lokomotornog sistema). Koštani elementi spojeni su zglobnim strukturama i ligamentarno-mišićnim tkivima.
Povrede grudnog koša mogu biti izazvane mehaničkim, fizičkim ili hemijskim agensom. Mogu biti zatvorene i otvorene. Zatvorene povrede nastaju usled dejstva tupe sile, pada sa visine, gaženja, zatrpavanja, prignječenja, vazdušnog talasa itd. Otvorene povrede nastaju delovanjem hladnog ili vatrenog oružja, a u zavisnosti od dubine povrede mogu biti penetrantne u odnosu na pleuralnu šupljinu i perforativne u odnosu na šupljine organa.
Povrede mekih delova zida grudnog koša (laceracija, abrazija, kontuzija, hematomi, avulzije, opekotine, sekotine, ubodine, ustreli i prostreli) obično ne ostavljaju veće posledice. Povrede većih površina mogu smanjiti respiratorne pokrete i izazvati hipoventilaciju sa posledicama.
Veštačenju svih posledica i oceni definitivnog stanja nakon povreda zida grudnog koša može se pristupiti tek nakon konsolidacije ožiljka, obično nakon godinu dana od traume. Kod povreda mekih tkiva (dojki, kože, potkožnog tkiva i mišića grudnog zida) dijagnostika i veštačenje relativno su jednostavni i obično ne zahtevaju složenije medicinske postupke, a sastoje se od inspekcije i palpacije. Veštačenje, osim gorenavedenih postupaka, obavezno mora uključivati opšte i socijalne karakteristike podnosioca zahteva za veštačenje.
Ključne reči: grudni koš, povrede grudnog koša, veštačenje posledica povreda grudnog koša.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)