Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Vaspitna mera upućivanje u vaspitno-popravni dom

Ukoliko izriče najtežu zavodsku vaspitnu meru prvostepeni sud je dužan da navede jasne razloge zašto je neophodno da se prema maloletniku izrekne ta mera i zašto je neophodno izdvajanje maloletnika iz dosadašnje sredine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)