Vansudska hipoteka

STVARNO PRAVO

Vansudska hipoteka

Za treća lica hipotekarni dužnik (upisan u javnom registru) je isključivi vlasnik nepokretnosti i u skladu sa načelom pravne sigurnosti i načelom pouzdanja zajmodavac nije bio u obavezi da vrši ispitivanje da li se neko treći nalazi u državini stvari i da li je eventualno došlo do višestrukih otuđenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)