Vanparnično pobijanje odluke o prinudnom otkupu akcija

PROCESNO PRAVO

Vanparnično pobijanje odluke o prinudnom otkupu akcija

Odluka o prinudnom otkupu akcija ne može se pobijati tužbom u parnici zbog neprimerenosti cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa, pa se preispitivanje cene akcija utvrđene odlukom društva vrši po zahtevu akcionara u vanparničnom postupku u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)