Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima

UDK: 347.91:336.717.061

VALUTNA OBAVEZA U EKSTREMNO PROMENJENIM OKOLNOSTIMA
Prof. dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda i redovni profesor Pravnog fakulteta Union u penziji.

Rezime: Prvobitna odredba o valutnoj obavezi iz člana 395. Zakona o obligacionim odnosima predviđala je da se dinarska plaćanja obaveze utvrđene u stranoj valuti vrše po kursu u trenutku nastanka obaveze. Njena primena u uslovima hiperinflacije u prvim godinama poslednje decenije prošlog veka izlagala je, zbog potpunog nestanka supstance obaveze, nepodnošljivoj nepravdi poverioca, pa je pod uticajem sudske prakse došlo do noveliranja člana 395. Zakona o obligacionim odnosima utoliko što je predviđeno da se dinarska naplata vrši po kursu u trenutku ispunjenja obaveze. Mnogo godina kasnije i novelirana odredba ispoljila je slabost kada su korisnici dugoročnih kredita u švajcarskim francima koji ih isplaćuju u dinarskim ratama zapali u nevolju usled ekstremno povećanog kursa pomenute valute prema dinaru. Autor ovog teksta smatra da postoje razlozi za raskid ugovora usled promenjenih okolnosti. Ali on ide i dalje, jer smatra da i novelirani propis valja novelirati, dopunom člana 395. Zakona o obligacionim odnosima sa dva nova stava, kojima se određuje mera podnošljivog i prag nepodnošljivog rizika.

Ključne reči: valutna obaveza, ekstremne promene okolnosti, prvobitni član 395. ZOO, načelno mišljenje Vrhovnog suda Srbije, novelirani član 395. ZOO, mera podnošljivog i prag nepodnošljivog rizika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)