Utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja

Za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, nadležan je osnovni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)